اسمز معکوس RO

اسمز معکوس Reverse osmosis اسمز معکوس RO (Reverse osmosis) یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه آب می‌باشد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای تصفیه آب دریا وجود دارد. انواع نمک زدایی مکانیکی را می‌توان به دو روش حرارتی یا غشایی طبقه‌بندی کرد. در حال حاضر بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آسیای …

اسمز معکوس RO ادامه »