۲۰-۱۲-۱۳۹۷
چربی گیر DAF

چربی گیر DAF

چربی گیر DAF چربی گیر واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود.مواد قابل شناوری (به طور […]