05-03-2019

تصفیه فاضلاب رستوران

تصفیه فاضلاب رستوران امروزه یک از از منابع تولید فاضلاب صنعتی، رستوران ها و آشپزخانه ها می باشند. با توجه به نوع آلودگی زیست محیطی پساب […]