27-05-2020

فرآیند دانه گیری فاضلاب (Grit Chamber)

فرآیند دانه‌ گیری فاضلاب (Grit Chamber) و طراحی دانه گیر به منظور حذف مواد معلق با وزن مخصوص بالا مانند ذرات شن، ماسه، رس، شیشه و […]
05-01-2020

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

افزایش جمعیت و مسئله کمبود آب و آلودگی محیط زیست در جوامع امروز سبب گردیده تا اهمیت طراحی تصفیه خانه فاضلاب و راه اندازی آن در […]