07-05-2019

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

قیمت پکیج تصفیه فاضلاب مقدمه قیمت پکیج تصفیه فاضلاب به عوامل مختلفی بستگی دارد. در این مقاله فاکتورهای مهم تعیین قیمت سیستم های تصفیه فاضلاب مورد […]
24-03-2019

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

تصفیه فاضلاب به روش MBBR فرآیند راکتور بیولوژیکی با بستر رشد معلق یا همان فرآیند MBBR نوعی از فرآیند لجن فعال محسوب می گردد که اضافه […]
22-03-2019

تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی

پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی می گویند. از […]
04-03-2019

تصفیه فاضلاب مجتمع بین راهی

تصفیه فاضلاب مجتمع بین راهی صنعت گردشکری و توریسم امروزه یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد ارزش افزوده و بهره وری بیشتر در جامعه محسوب می شود. […]
18-02-2019

پکیج تصفیه فاضلاب

از پکیج تصفیه فاضلاب در تصفیه خانه ها، جهت فرآیند تصفیه استفاده می گردد، پکیج تصفیه فاضلاب ، سازه ای جهت به استاندارد رساندن پساب خروجی […]