22-09-2019

پارامترهای فرآیند لجن فعال

راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترهای فرآیند لجن فعال فرآیند لجن فعال یکی از پرکاربردترین و موثرترین فرآیندها برای تصفیه فاضلاب شهری محسوب می گردد. این […]
11-06-2019

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی

پکیج تصفیه فاضلاب خانگی مقدمه پکیج تصفیه فاضلاب خانگی یک تصفیه خانه در مقیاس کوچک جهت تصفیه این نوع فاضلاب می باشد که در ادامه به […]