26-03-2019

تصفیه فاضلاب کشتارگاه

تصفیه فاضلاب کشتارگاه کشتارگاه های دام و طیور یکی از مراکز تولید فاضلاب با بارآلودگی بالا می باشد که در صورت عدم تصفیه مناسب می تواند […]