18-05-2022

اسمز معکوس Reverse Osmosis

اسمز معکوس Reverse osmosis اسمز معکوس RO (Reverse osmosis) یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه آب می‌باشد که در این مقاله به آن می‌پردازیم. روش‌های […]
06-02-2021

شیرین کردن آب شور چگونه انجام می شود ؟

بخش عمده آب روی زمین که در دریاها یافت می‌شود به علت دارا بودن مقداری نمک نه تنها آشامیدنی نیست، قابل استفاده در کارهای کشاورزی نیز […]
14-01-2020

تصفیه آب مرغداری

تصفیه آب مرغداری تصفیه آب مرغداری جهت جلوگیری از کمبود آب در بدن جوجه ها و مرغ ها و همچنین جلوگیری از بروز بیماری و در […]