۱۸-۱۱-۱۳۹۹
شیرین کردن آب شور

شیرین کردن آب شور

 شیرین کردن آب شور بیشترین بخش آب روی زمین که در دریاها یافت می شود به علت دارا بودن مقداری نمک نه تنها آشامیدنی نیست بلکه […]
۲۴-۱۰-۱۳۹۸

تصفیه آب مرغداری

تصفیه آب مرغداری بیش از ۸۰ درصد وزن جوجه های یک روزه و بیش از ۷۰ درصد وزن مرغ های گوشتی متشکل از آب است. به […]