۱۲-۱۱-۱۳۹۷

پمپ تزریق

پمپ تزریق وظیفه پمپ تزریق مواد شیمیایی یا همان دوزینگ پمپ ها، تزریق مقدار مشخص مواد شیمیایی و یا هر سیال دیگری بسته به نوع نیاز […]