27-05-2020

فرآیند دانه گیری فاضلاب (Grit Chamber)

فرآیند دانه‌ گیری فاضلاب (Grit Chamber) و طراحی دانه گیر به منظور حذف مواد معلق با وزن مخصوص بالا مانند ذرات شن، ماسه، رس، شیشه و […]