27-05-2020

فرآیند دانه گیری فاضلاب (Grit Chamber)

فرآیند دانه‌ گیری فاضلاب (Grit Chamber) و طراحی دانه گیر به منظور حذف مواد معلق با وزن مخصوص بالا مانند ذرات شن، ماسه، رس، شیشه و […]
21-04-2019

تصفیه فاضلاب

بدون تصفیه فاضلاب امکان تخلیه فاضلاب ( WasteWater )، به محیط زیست نمی باشد. فاضلاب از دو منبع آلاینده تولید شده است: بطور کلی فاضلاب را […]
18-02-2019

تصفیه فیزیکی فاضلاب

تصفیه فیزیکی فاضلاب تصفیه فاضلاب و حذف آلاینده های موجود به سه روش تصفیه  فیزیکی فاضلاب، تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب انجام می گیرد. هنگامی […]
22-01-2019

آشغالگیر فاضلاب

آشغالگیر فاضلاب واحد تصفیه فیزیکی و آشغالگیری در تصفیه فاضلاب یکی از مراحل عملیات تصفیه، تصفیه فیزیکی می باشد. آشغالگیر فاضلاب نیز یکی از روش های […]