۰۴-۰۱-۱۳۹۸
تصفیه فاضلاب به روش MBBR

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

تصفیه فاضلاب به روش MBBR فرآیند رشد معلق یا همان فرآیند  MBBR نوعی از فرآیند لجن فعال محسوب می گردد که اضافه کردن مدیاهای معلق پلاستیکی […]