۱۰-۰۱-۱۴۰۰
تصفیه بیولوژیکی فاضلاب یا تصفیه زیستی

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه زیستی یا تصفیه بیولوژیکی فاضلاب چیست؟ امروزه با توجه به بحران آب و اهمیت چشمگیر مسائل زیست محیطی، تصفیه فاضلاب و بازگردانی آن به چرخه […]
۰۵-۰۳-۱۳۹۸
پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی تصفیه فاضلاب از نظر بیولوژیکی به دو صورت هوازی و بی هوازی انجام می گیرد که تفاوت این دو روش در نوع […]