18-05-2022

تصفیه آب با روش اسمز معکوس RO

تصفیه آب با روش اسمز معکوس RO : Reverse osmosis تصفیه آب با روش اسمز معکوس RO (Reverse osmosis) یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های تصفیه […]
26-05-2019

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی

پکیج تصفیه فاضلاب هوازی تصفیه فاضلاب از نظر بیولوژیکی به دو صورت هوازی و بی هوازی انجام می گیرد که تفاوت این دو روش در نوع […]