۲۳-۰۷-۱۳۹۸
آلودگی هوا

آلودگی هوا چیست؟

آلودگی هوا وجود کارخانجات و مراکز صنعتی از یک سو و هم چنین افزایش مصرف سوخت های فسیلی مانند نفت و گازوئیل سبب آلودگی هوا در […]