شرکت آب پاک

پل ته نشینی / پل لجن روب

پل لجن روب یا پل ته نشینی (Sludge Bridge) از اصلی ترین اجزا در حوضچه های ته نشینی می باشند که از انباشته شدن لجن و مواد جامد رسوب شده در کف حوضچه جلوگیری می کنند.

پل های لجن روب با توجه به نوع حوضچه ها در مدل های مختلفی طراحی و تولید شده و هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند.

پل های دوار جهت حذف لجن ته نشین شده و کفاب از تانک های دایره ای مورد استفاده قرار می گیرند.

این تجهیز در تانک های ته نشینی عموماً به صورت نیم پل و در تانک های تغلیظ لجن به صورت پل طراحی می شود.

این سیستم با چرخش خود تیغه های کف را حرکت داده و لجن را به سمت هوپر مرکزی هدایت می نماید.

سرعت حرکت پل توسط یک موتور مجهز به درایو می تواند تغییر کند.

ممکن است پل لجن روب به ایرلیفت یا پمپ مستغرق جهت انتقال لجن مجهز شود.

پل لجن روب و نیم پل لجن روب bridge scarpper & half bridge scrapper از مهم ترین تجهیزات در ته نشینی های ثانویه هستند که وظیفه آن ها جمع آوری و هدایت لجن ته نشین شده در کلاریفایر به کلکتور وسط سازه جهت انتقال لجن به خارج از کلاریفایر می باشد.

نیم پل لجن روب مجهز به تیغه هایی است که هنگام حرکت پل، لجن را از محیط ته نشینی تراشیده و سپس لجن به واسطه ی شیب کف سازه به طرف لوله ی مرکزی جمع آوری و انتقال لجن حرکت می کند.

با توجه به خورنده بودن فاضلاب، این تجهیز معمولاً با استفاده از استنلس استیل یا کربن استیل با پوشش گالوانیزه گرم ساخته می شود.

یک موتور وظیفه تامین انرژی جهت حرکت آرام پل را بر عهده دارد.

 انواع پل لجن روب   

پل های لجن روب بر اساس شکل مخزن ته نشینی (مستطیلی یا دایره ای) دسته بندی می شوند.

پل لجن روب مستطیلی (پل لجن روب رفت و برگشتی)

پل متحرک (زلال ساز مستطیلی) که به صورت طولی در مخزن ته نشینی حرکت می کند، در امتداد دیواره های طولی حوضچه ته نشینی جا به جا می شود.

در حقیقت پل به عنوان نگه دارنده سیستم حذف لجن عمل می نماید که اغلب متشکل از یک تیغه لجن روب است که به وسیله آن لجن کف مخزن به انتهای مخزن رانده می شود.

لجن به یک مجرای جمع آوری واقع در کف مخزن تخلیه و از طریق آن به قیف مرکزی وارد می شود.

پل یا نیم پل لجن روب دایره ای (نیم پل دوار)

این پل یا نیم پل متحرک در مخازن ته نشینی دایره ای مورد استفاده قرار می گیرد.

پل لجن روب با سرعت آرام و یکنواخت حول مرکز ته نشینی یا کلاریفایر می چرخد و با هر بار چرخش، پاروهایی که متصل به پل هستند و در کف مخزن قرار گرفته اند لجن ته نشین شده در کف را روبیده و به قیف مرکزی جمع آوری لجن هدایت می نمایند.

از انواع دیگر پل لجن روب می توان به پل تغلیظ لجن یا پل تبکنر اشاره نمود.

این تجهیز به صورت یک پل کامل در کف سازه تغلیظ لجن قرار می گیرد و توسط بازوهایی به آدم رو پل در سطح سازه متصل می گردد.

با هر بار چرخش پل، ای بازوها و تیغه های متصل به آن ها که در کف سازه تغلیظ لجن قرار دارند، در داخل لجن در حال تغلیظ حرکت می نماید و سبب هدایت لجن به قیف مرکزی می گردد.