شرکت آب پاک

فیلتر شنی و کربنی

از فیلتر شنی و کربنی اغلب در تصفیه آب های زیرزمینی برای حذف محلول آهن استفاده می شود.

آهن و منگنز موجود در آب‌های زیرزمینی توسط هوادهی اکسید می شوند و سایر مواد متعاقباً در فیلتر شنی به دام می افتند.

 سپس فیلتر با ذرات اشباع شده و باید تمیز شود تا از انسداد کامل آن جلوگیری شود.

فیلترهای شنی با شستشوی مجدد هوا و یا آب تمیز می‌شوند.

این فناوری برای تجهیزات ضد عفونی کننده، سیستم‌های چرخش مجدد، فرآیندهای آب شستشو، سیستم‌های آبیاری، فیلتراسیون آب حوض و تمیز کردن آب‌های زیرزمینی مناسب است.

فیلتر شنی

فیلتر شنی فرایندی است که در آن تصفیه آب توسط یک لایه شن انجام می‌شود و ذرات موجود در آب را به دام می‌اندازد.

فیلتر کربنی

فیلتر کربنى به ‌منظور حذف طعم، بو، رنگ، مواد آلى و کلر آزاد به کار می‌رود.

در فیلتر کربنى، آب از بستر ذغال کربن اکتیو گرانولى عبور کرده و رنگ و بوى آن توسط ذغال کربن جذب می‌شود.

در نتیجه آب خروجى بدون هر گونه طعم، بو و رنگى خواهد بود. فیلتر کربنى معمولاً بعد از انواع فیلتر شنى در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرد.

فیلتر شنی و کربنی چگونه کار می کند؟

در فیلتر شنی و کربنی آب تصفیه نشده در قسمت بالای فیلتر قرار می‌گیرد. سپس به آرامی از بستر آن فرو می‌ریزد.

این بستر از ماسه ، شن یا محیط فیلتر تشکیل شده است. منافذ کوچک تضمین می‌کنند که ذرات خاک قادر به عبور نیستند.

فیلترهای کربن که به آنها فیلترهای زغالی نیز گفته می‌شود، حاوی قطعات کوچکی از کربن، به صورت دانه‌ای یا بلوکی هستند.

فقط چهار گرم کربن فعال دارای مساحتی برابر با یک زمین فوتبال (6400 متر مربع) است. 

این سطح عظیم به فیلترهای کربن فعال اجازه می‌دهد تا در جذب آلاینده‌ها و سایر مواد بسیار موثر باشند.

وقتی آب از فیلترهای کربن فعال عبور می‌کند، مواد شیمیایی به کربن می‌چسبند.

در نتیجه آب خالص‌تری تولید می‌شود. اثر بخشی این فرآیند به جریان و درجه حرارت آب بستگی دارد.

 بنابراین بیشتر فیلترهای کربن فعال کوچکتر باید با فشار کم و آب سرد استفاده شوند.

فیلتر کربنی فعال چه چیزی را حذف می‌کند؟

کربن فعال می تواند در کاهش صدها ماده از جمله آلاینده ها و سایر مواد شیمیایی از آب لوله کشی موثر باشد.

دامنه حذف موثر اهمیت زیادی دارد و به کیفیت کربن فعال استفاده شده و شکل استفاده از آن بستگی دارد.