شرکت آب پاک

درباره‌ی سپتیک تانک

سپتیک تانک (septic tank) به محیطی گفته می شود که درآن باکتری های بی هوازی وجود دارند و در حال تجزیه مواد آلی مثل فضولات، لجن ها و… می باشند.

یک واحد پیش تصفیه است که باعث کاهش بار آلودگی فاضلاب به میزان 30-25 درصد می شود.

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است.

مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرآیندهایی از قبیل ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

با یک جا نشینی انسان ها و هم چنین رشد روز افزون جمعیت بحث جمع آوری زباله و فضولات انسانی به بحث مهمی تبدیل شده است.

تا به امروز که برای این معضل برخی از اصناف مثل هتل ها و آشپزخانه ها و مجتمع های مسکونی و… را مجبور کردند که از سپتیک تانک در سیستم تخلیه فاضلاب خود استفاده کنند.

استفاده از سپتیک تانک منجر می شود که حتی ما نیاز به رسوب زدایی و تراش چاه فاضلاب نداشته باشیم، چرا که هیچ ماده جامدی در این صورت وارد چاه فاضلاب نمی شود.

پس بهتر است بجای هزینه برای رسوب زدایی چاه فاضلاب از سپتیک فاضلاب استفاده کنیم.

کار اصلی سپتیک تانک این است که درصد خلوص فاضلاب خانگی را به سطح فاضلاب شهری برساند.

در نهایت در محیط هایی که از چاه جذبی استفاده می کنند، باعث بسته نشدن چشمه های خاک و مانع از ورود مواد زائد به آب های زیر زمینی می شود.

در موارد دیگر نیز باعث راحت تر تصفیه شدن فاضلاب شهری و کمک به محیط زیست می گردد.

بدنه اصلی مخزن سپتیک تانک می‌تواند از جنس فایبرگلاس، بتنی و پلی اتیلن و حتی سنگی ساخته شود.