شرکت آب پاک

بلوئر هوادهی

بلوئر هوادهی یک دستگاه است که برای انتقال هوا و یا گاز با استفاده از پروانه های تعبیه شده در داخل آن، سرعت سیال را افزایش می دهد.

به عبارت دیگر، بلوئر هوادهی یک دمنده هوا است که با ایجاد جریان هوا به وسیله پروانه، انتقال هوا را در حجم ها و فشارهای مختلف تامین می کند.

تاثیر بلوئر هوادهی در تصفیه آب و فاضلاب

پساب هایی که در فاضلاب های صنعتی وجود دارند، بدون بلوئر هوادهی امکان تصفیه شدن ندارند.

متخصصین در این حرفه برای انتخاب این دستگاه از فاکتورهای خاصی استفاده می کنند و به علت اهمیت بالای آن دقت بسیار بالایی در انتخاب آن دارا می باشند.

هرچه میزان توجه به این فاکتورها بیش تر باشد قطعاً کارایی این دستگاه بیش تر خواهد بود و به مصرف انرژی کمتری برای استفاده کردن از این دستگاه نیاز می باشد.

برای تجزیه لجن های فعال توسط باکتری های بی هوازی در واقع از  بلوئر هوادهی استفاده می شود.

این مرحله بسیار حیاتی بوده و برای تأمین اکسیژن مورد نیاز خود، نیاز زیادی به دستگاه بلوئر هوادهی دارد.

میزان اکسیژن مورد نیاز مرحله لجن فعال، در وهله اول از ورودی فاضلاب ها تامین می گردد و در ادامه این اکسیژن برای ادامه روند تجزیه لجن فعال به اکسیژن بیش تری نیازمند است.

باکتری ها عامل اصلی تصفیه شدن آب های غیر خالص و پساب های صنعتی می باشند.

این عوامل اصلی تصفیه کننده آب، نیاز به اکسیژن زیادی دارند و دقیقا به همین علت باید از دمنده ها در تصفیه خانه ها و یا در پکیج های تصفیه فاضلاب صنایع مختلف استفاده شود.

هوا و اکسیژن مورد نیاز این باکتری ها از طریق دستگاه  بلوئر هوادهی تامین شده و این دستگاه با روش هوادهی این نیاز باکتری ها را فراهم می کند.

روتورهای داخل این دمنده ها با چرخیدن خود هوا را به داخل این دمنده ها کشیده و فضای خالی موجود بین دو دمنده را پر خواهد کرد.

با بسته شدن ورودی دمنده اتفاقی که رخ می دهد، باقی ماندن هوا در بین دو دمنده می باشد.

روتورها همچنان در این حالت به حرکت خود ادامه خواهند داد و از خارج شدن هوا از منطقه خروجی ممانعت به عمل خواهند آورد.

پس به این نتیجه رسیدیم که بدون این دستگاه نمی توان به ادامه پیدا کردن روند تجزیه لجن فعال امیدوار بود.

در این حالت اهمیت بلوئر هوادهی بیش تر خود را نشان می دهد.

برخی از بلوئر های هوادهی به عنوان پمپ هوادهی (vacuum pump) و کمپرسور هوا

 (air compressor) نیز شناخته می شوند.

در انواع مختلفی مانند بلوئرهای صنعتی، بلوئرهای خانگی، بلوئرهای دستی و بلوئرهای پرتابل در دسترس هستند.

اجزای بلوئر هوادهی

  • روتور:  از جنس چدن یا فولاد می باشد و این بخش به منظور بالانس دینامیکی به کار برده می شود.
  • چرخ دنده:  چرخ دنده شکل و عملکردی مورب را در بلوئر هوادهی از خود نشان می دهد.
  • بیرینگ:  نگه داری کردن روتورها نیاز به بخش های محافظت کننده ای دارد که این بخش می تواند بیرنگ باشد.
  • سیل کننده:  مجموعه ای از رینگ پیستون ها در بلوئر هوادهی را سیل کننده می گویند.

محفظه های انتقال دهنده برای جدا شدن و انتقال پیدا کردن نیاز به چنین بخش هایی دارند. برای این بخش از تانک روغن استفاده می شود.

  • سیلندر و سر سیلندر:  این بخش از بلوئر هوادهی دارای اجزایی بسیار مستحکم می باشد. این بخش از دستگاه نیاز به سیستم خنک کننده هم ندارد و بدون این ابزار هم می تواند فعالیت کند.