شرکت آب پاک

ایرلیفت پمپ

ایرلیفت پمپ یا هوا پمپ تجهیزی هیدرولیکی است که عمل انتقال سیالات را به کمک هوا انجام می دهد.

در این تجهیز, هوا از طریق یک لوله به میزان و فشار طراحی شده به لوله انتقال سیال دمیده شده و سبب می شود که سیال (آب یا لجن) به سمت بالا حرکت کرده وبه اصطلاح lift شود.

پمپ ایرلیفت تجهیزاتی هستند که جهت انتقال مایعات یا مخلوطی از مایعات و ذرات جامد به ارتفاع بالاتر مورد استفاده قرار می گیرند.

بهره برداری از این تجهیز بر اساس نیروی شناوری می باشد که سبب انتقال مایع و ذرات جامد در طول یک لوله عمومی می شود.

بخشی از این لوله در زیر سیال قرار دارد و مخلوط مایع و جامد از طریق این لوله از کف به سمت بالا جریان می یابد.

علی رغم ظاهر ساده و کارایی پایین آن نسبت به پمپ های پیچیده ، ایرلیفت دارای مزایای کاربردی زیادی مانند:

  • پایین بودن هزینه خرید
  • تعمیرات و نگهداری
  • نصب آسان
  • مقاوم در برابر گرفتگی
  • فضای مورد نیاز کم
  • طراحی و ساخت ساده
  • و در نهایت استفاده از این تجهیز در مواردی که از پمپ های معمولی نمی توان استفاده نمود.

این تجهیز یکی از تجهیزات تصفیه خانه است که فاقد هر گونه قطعه مکانیکی بوده و لذا احتمال خرابی در اثر وجود مواد ساینده در سیال (مانند شن و سنگریزه موجود در لجن و یا دانه های جمع شده در دانه گیر) وجود نخواهد داشت.

این تجهیز علاوه بر کاربرد در صنایع آب و فاضلاب، قابل استفاده در هر صنعتی است که به دلیل خاصیت خورندگی یا ساییدگی سیال مورد نظر, تجهیزات مکانیکی مانند: پمپ های متداول دچار خرابی زودرس می گردند.

از دیگر مزایای این تجهیز قابلیت ساخت در ظرفیت های گوناگون و ماتریال مختلف (کربن استیل, گالوانیزه , استینلس استیل) می باشد.

نحوه عملکرد ایرلیفت

سیستم های ایرلیفت (ALS) دستگاه های ساده ای هستند که با هوای فشرده یا گاز کار می کنند.

عملکرد آنها هم بر اساس تأثیر نیروی شناوری حباب ها و هم بر اساس اختلاف فشار بین نقاط تزریق و خروجی پمپ می باشد.

فاز گازی به پایین لوله تزریق می شود و چون چگالی گاز کمتر از مایع است به سرعت در لوله بالا می رود.

فشار و اینرسی این گاز در حال صعود فاز مایع را مجبور به حرکت در همان مسیر مشابه صعود فاز گازی (یعنی روبه بالا) می نماید.

نیروهای غالب که بر روی مخلوط آب و هوا عمل می کنند، نیروهای گرانشی ، اینرسی و شناوری هستند. نیروی شناوری به عنوان نیروی بالابرنده عمل می کند در حالی که نیروی گرانش با آن مخالف است.

اگر نیروهای محرک به اندازه کافی بزرگ باشند، مایع در امتداد لوله بالا رفته و در سطحی بالاتر از سطح غوطه وری از آن خارج می شود.

در غیر این صورت، مایع فقط تا سطحی بالا می رود که در آن نقطه نیروهای محرک و مخالف با یکدیگر مساوی هستند.

ساختار پمپ ایرلیفت

لوله عمودی ایرلیفت به دو بخش تقسیم شده :

الف) بخشی که بین کف و نقطه ی تزریق هوا واقع شده و لوله مکش نامیده می شود.

ب) بخشی که بین نقطه ی تزریق هوا و بخش رانش واقع شده و لوله بالا بر نامیده می شود.

همان طور که در شکل نشان داده شده است، فرایند air- lift وابسته به تزریق هوا یا گاز در کف لوله می باشد که بخشی از این لوله در مایعی که قرار است به بالا انتقال یابد، به صورت مستغرق قرار دارد.

یک کمپرسور یا دمنده هوا جهت تامین هوای فشرده مورد نیاز در یک فشار و دبی منتخب ، مورد استفاده قرار می گیرد.