شرکت آب پاک

آشغالگیر مکانیکی

آشغالگیرها پیش تصفیه، تصفیه خانه ها هستند و همیشه جهت جلوگیری از ورود آشغال ها به تصفیه خانه ها استفاده می شود.

آشغالکیر فاضلاب یک فیلتر مکانیکی است که برای از بین بردن اجزای بزرگ و جامد مثل پلاستیک ها، فلزات و مصالح از فاضلاب استفاده می شود.

آشغالگیرها بر اساس نوع کاربری به دو دسته آشغالگیر مکانیکی (اتوماتیک) و آشغالگیر دستی تقسیم می شوند.

آشغالگیر مکانیکی زیر مجموعه آشغالگیر درشت است.

یکی از مزایای آشغالگیر مکانیکی این است که به صورت اتوماتیک کار می کنند و نیاز به اینکه اپراتور آن را هدایت کند، ندارد.

آشغالگیر مکانیکی با استفاده از یک موتور الکتریکی و زنجیر یا یک متصل کننده قوی به تمیز کردن می پردازد.

در صورتی که برق قطع شود یا اختلالی در آن به وجود آید آشغالگیر از کار می افتد و باید از آشغالگیر دستی استفاده شود.