۰۲-۰۱-۱۳۹۸
تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی

تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی

پکیج تصفیه فاضلاب مجتمع مسکونی بطورکلی به فاضلابی که در نتیجه استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید می شود، فاضلاب بهداشتی می گویند. از […]
۲۹-۱۲-۱۳۹۷
تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی صنایع غذایی مجموعه ای از صنایع را شامل می شود که استفاده از آب در آن ها بخش جدایی ناپذیری از صنایع […]
۲۷-۱۲-۱۳۹۷
تصفیه فاضلاب ساختمان اداری

تصفیه فاضلاب ساختمان اداری

تصفیه فاضلاب ساختمان اداری پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی، واحدهای کوچک تصفیه ای محسوب می شوند که از آنها به منظور تصفیه انواع فاضلاب ها و […]
۲۲-۱۲-۱۳۹۷
پکیج فاضلاب رندر

پکیج فاضلاب

پکیج فاضلاب چیست؟ پکیج فاضلاب یا پکیج تصفیه فاضلاب در واقع یک تصفیه خانه فاضلاب در مقیاس کوچک می باشد. به دلیل اینکه این سازه تمام […]
۲۰-۱۲-۱۳۹۷
چربی گیر DAF

چربی گیر DAF

چربی گیر DAF چربی گیر واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود.مواد قابل شناوری (به طور […]
۱۸-۱۲-۱۳۹۷
چربی گیر api

چربی گیر API

چربی گیر API چربی گیر API واحدی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می رود. مواد قابل شناوری […]
۳۰-۱۱-۱۳۹۷

تصفیه فاضلاب به روش MBR

تصفیه فاضلاب به روش MBR ترکیب روش های بیولوژیکی و غشایی را MBR (Membrane Bioreactor) می گویند که هم برای تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری مورد […]
۳۰-۱۱-۱۳۹۷

تصفیه فاضلاب به روش SBR

تصفیه فاضلاب به روش SBR سیستم های  SBR یا فرآیند رئاکتور ناپیوسته متوالی به طور معمول ۵ مرحله دارند که به طور متوالی به صورت زیر […]
۲۹-۱۱-۱۳۹۷

تصفیه فاضلاب نساجی

تصفیه فاضلاب نساجی فاضلاب های صنعتی یکی از مهم ترین منابع آلاینده محیط زیست محسوب شده و در این میان پساب های رنگی، مانند پساب صنایع […]