شرکت آب پاک

موضوع پروژه پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه پنیر پیتزا ورامین : پروژه سیستم تصفیه پساب صنعتی به روش تلفیقی فیزیکی و شیمیایی 

ظرفیت سیستم تصفیه فاضلاب : به ظرفیت 500 لیتر در شبانه روز 

کارفرما : کارخانه پنیر پیتزا ورامین 

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا (آب پاک)

شرح فرآیند تصفیه

سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی در طرح حاضر شامل مخزن متعادلساز بتنی و پکیج پلی اتیلنی تصفیه به روش تلفیقی فیزیکی و شیمیایی (PHCH) شامل رآکتور شیمیایی ناپیوسته متوالی (SBR)، اکسیداسیون ازن (AOP) و فیلتراسیون (Filtration) با ظرفیت 500 لیتر در روز می باشد.

فاضلاب توليدي توسط لوله ورودی از آشغالگیر مشبک سبدی عبور کرده و پس از جدا شدن ذرات درشت آشغال وارد مخزن متعادلساز و ایستگاه پمپاژ می گردد و توسط پمپ مستغرق لجن کش وارد پکیج تصفیه می شود.

واحد تصفیه شامل یک مخزن پلی اتیلنی شامل مراحل پرشدن، اختلاط، ته نشینی اولیه، هوادهی، ته نشینی ثانویه، تخلیه و آماده سازی مجدد می باشد.

پس از پر شدن مخزن (حدود 10 دقیقه)، فاضلاب توسط میکسر به مدت 0.5 ساعت اختلاط می شود.  همزمان با روشن پمپ لجن کش تا انتهای اختلاط، دوزینگ پمپ ها مواد شیمیایی را به مخزن تزریق می کنند.

سپس به مدت 1 ساعت ته نشینی اولیه انجام می شود که در انتهای این مرحله تخلیه لجن اولیه با شیر برقی به مدت 1 دقیقه انجام می شود.

در ادامه فاضلاب توسط هواده عمل تزریق گاز ازن به مدت 3 ساعت انجام می شود. سپس مخلوط فاضلاب و لجن تشکیل شده بصورت ثقلی به مدت 30 دقیقه ته نشینی می گردد. پساب تصفیه شده توسط خروجی دیواره مخزن توسط پمپ سانتریفیوژ به فیلتراسیون پمپ می  شود (حدود 10 دقیقه).

در آخر پس از خاموش شدن پمپ سانتریفیوژ، لجن باقیمانده در کف مخزن مجددا توسط شیر برقی به مدت 5 دقیقه به ابتدای مخزن متعادلساز برگشت داده می شود.

پساب فیلتر شده به آب های سطحی منتقل خواهد شد. همچنین حدود 40 دقیقه جهت آماده سازی مجدد سیستم تصفیه در نظر گرفته می شود.

کلیه مراحل سیستم تصفیه در مدت زمان 6 ساعت برنامه ریزی می شود که به صورت دوره ای و ناپیوسته در 24 ساعت شبانه روز ، 4 مرتبه قابل تکرار می باشد.

لذا با توجه به حجم پساب روزانه یکبار فرآیند تصفیه انجام می شود و در زمان باقیمانده عمل هوادهی مخزن متعادلساز به صورت متناوب برنامه ریزی می شود.