شرکت آب پاک

موضوع پروژه مجتمع رفاهی امام رضا (ع) :

طراحی و خدمات مهندسی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی از جنس پلی اتیلن نیمه مدفون 

ظرفیت پکیج : 100 مترمکعب در شبانه روز 

کارفرما : موسسه موقوفه خدمات زائر رضوی 

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا 

موضوع قرارداد شامل طراحي، تهيه نقشه های اجرايي، تهيه مصالح، لوازم و نيروی انساني مورد نياز و اجرای کامل پکيج تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي و تهيه، ساخت، کنترل، آزمايش در کارخانه سازنده، تست، راه اندازی و تحويل مکانيکال و الکترو مکانيکال تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي به ظرفيت 100 متر مکعب در شبانه روز مي باشد.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی به ظرفیت 40 تا 60 مترمکعب در شبانه روز

شامل دو مخزن پلی‌اتیلنی دفنی

مراحل :

 • آشغالگیر
 • ایستگاه پمپاژ اولیه
 • آنوکسیک
 • هوادهی
 • ته نشینی
 • کلرزنی
 • ایستگاه پمپاژ فیلتر
 • فیلتر شنی
 • هاضم لجن

ظرفیت فاضلاب ورودي : 40-60 مترمکعب در شبانه روز

نوع فاضلاب : فاضلاب بهداشتی – انسانی

مشخصات ورودي (حداکثر) :

 • TSS : 300 mg/Lit
 • COD : 500 mg/Lit
 • BOD5 : 300 mg/Lit

مشخصات تصفیه شده خروجی :

 •  TSS : 40 mg/Lit
 • COD : 60 mg/ Lit
 • BOD5 : 30 mg/Lit