شرکت آب پاک

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی (پتروشیمی، آبکاری، لبنیات و ...)

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی جهت تصفیه فاضلاب حاصل از صنایع و کارخانجات مختلف حاوی مواد سمی، فلزات سنگین و آلاینده های گوناگون می باشد که به آن فاضلاب صنعتی گفته می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملاً به نوع فرآورده کارخانه بستگی دارد.

در فاضلاب برخی از کارخانه ها مانند کارخانه های بهره برداری از معادن، کارخانه های فولادسازی و کارخانه های شیمیایی بیشتر مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند.

در صورتی که در برخی دیگر از کارخانه ها مانند کارخانه تهیه مواد غذایی و کارخانه نشاسته سازی بیشتر مواد خارجی در فاضلاب، مواد آلی هستند.

با توجه به این موضوع مهمترین تفاوتی که می تواند فاضلاب کارخانه ها با فاضلاب های خانگی داشته باشد عبارتند از :

الف : امکان وجود مواد و ترکیب های شیمیایی سمی در فاضلاب کارخانه ها بیشتر است.

ب : غالبا خاصیت خورندگی بیشتری دارد.

ج : خاصیت قلیایی و یا اسیدی زیاد دارد.

د : امکان وجود موجودات زنده در آنها کمتر است.

تنها بخشی از فاضلاب کارخانه ها که تقریباً در تمام کارخانه ها خاصیتی یکسان دارند، فاضلاب بدست آمده از تشکیلات خنک کننده آنها است.

آلودگی این فاضلاب ها بسته به شمار دفعه هایی که آب برای خنک کردن کارخانه بکار برده شده است متفاوت می باشد و معمولاً آلودگی آنها کمتر از فاضلاب های دیگر است و بیشتر به صورت وجود مواد نفتی و روغن در آنها نمودار می شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی به مراتب پیچیده تر از فاضلاب بهداشتی می باشد و شامل ترکیبی از فرآیند های مختلف و فرآیند های تصفیه پیشرفته می باشد.

فاضلاب های صنعتی عبارتند از :

برای دیدن اطلاع بیشتر هر یک از موارد زیر روی گزینه موردنظر کلیک کنید.