شرکت آب پاک

موضوع پروژه : طراحی و ساخت سیستم تصفیه فاضلاب رستوران کارخانه 5000 تنی شرکت سیمان غرب آسیا 

ظرفیت پکیج : 15 مترمکعب در شبانه روز 

کارفرما : شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا 

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا 

فرآیند : طراحی، ساخت و فروش پکیج پلی اتیلن دفنی تصفیه فاضلاب به همراه آشغال گیر دستی با چربی گیر ثقلی به ظرفیت 15 مترمکعب در شبانه روز به روش MBBR توسط شرکت آب پالایش آرا کیا اجرا گردید.