شرکت آب پاک

شهرک صنعتی چمستان
شهرک صنعتی چمستان
شهرک صنعتی چمستان

موضوع پروژه : تجهیز هوادهی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی چمستان

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی مازندران

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا

موارد اجرایی پروژه : 

  • اجرای لوله های هوادهی کف لاگون
  • نصب دیفیوزر ها
  • اجرای خط اضطراری 200 پلی اتیلن از کلکتور متعادلساز به خروجی سایت
  • اجرای خط 150 گالوانیزه از کلکتور متعادلساز به حوضچه اختلاط
  • اجرای خط بای پس 150 گالوانیزه از کلکتور متعادلساز به مخزن بی هوازی
  • اجرای خط بای پس 150 پلی اتیلن از متعادلساز تا حوضچه تقسیم قبل از لاگون اول و سپس اجرای خط 110 پلی اتیلن به لاگونها