شرکت آب پاک

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
پروژه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

موضوع پروژه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران : انجام خدمات مهندسی و طراحی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی 16 دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

کارفرما : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

پیمانکار : آب پالایش آرا کیا

مجموع ظرفیت پکیج : 220 مترمکعب در شبانه روز

مدت پروژه : 365 روز

بخش های مختلف سیستم پکیج تصفیه فاضلاب

 1. سیستم آشغالگیر
 2. واحد ایستگاه پمپاژ اولیه
 3. واحد هوادهی
 4. واحد ته نشینی
 5. واحد ضدعفونی پساب
 6. پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
 7. واحد نگهداری و هاضم لجن بیولوژیکی
 8. واحد پمپاژ به سیستم فیلتراسیون
 9. واحد فیلتراسیون
 10. تابلو کنترل و توزیع قدرت
 11. متعلقات فلزی
 12. اتاق کنترل

جهت مشاهده تمامی پروژه های آب پالایش آرا کیا روی لینک زیر کلیک کنید : 

https://ab-pak.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7/