شرکت آب پاک

تصفیه خانه فاضلاب منطقه اقتصادی پیام
تصفیه خانه فاضلاب منطقه اقتصادی پیام
تصفیه خانه فاضلاب منطقه اقتصادی پیام

موضوع قرار داد پروژه تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی پیام : اصلاح، بازسازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی پیام

کارفرما : منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام

پیمانکار : شرکت آب پالایش آرا کیا

شرح پروژه :

پروژه تصفیه خانه فاضلاب منطقه ویژه اقتصادی پیام دارای ظرفیت اسمی 400 مترمکعب در شبانه روز است که شامل 4 مدول 100 مترمکعبی می باشد.

فاضلاب ورودی در یک مخزن 100 مترمکعبی از جنس پلی اتیلن جمع آوری و سپس توسط پمپ به تصفیه خانه منتقل می شود.

فرآیند کلی تصفیه از نوع بی هوازی – هوازی شامل واحدهای آشغالگیر سبدی، متعادل ساز، راکتور بی هوازی، هوادهی، ته نشینی، کلرزنی و هاضم لجن می باشد.

تجهیزات الکترومکانیکال موجود در تصفیه خانه فاضلاب شامل پمپ های لجن کش، بلوئرهای هوادهی روتس، دیفیوزرهای هوادهی حباب ریز، دوزینگ پمپ های تزریق کلر و پلیمر، میکسرهای اختلاط مواد شیمیایی، مونو پمپ انتقال لجن مازاد، فیلتر پرس و تابلو برق کنترل مرکزی می باشد.