تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب افزایش جمعیت و مسئله کمبود آب و آلودگی محیط زیست در جوامع امروز سبب گردیده تا اهمیت تصفیه فاضلاب و راه اندازی آن در همه زمینه ها از اهمیت زیادی برخوردار گردد. شرکت مهندسی آب پالایش آرا کیا (آب پاک) نیز با نگاه مهندسی و علمی در زمینه تصفیه آب و فاضلاب و …

تصفیه فاضلاب ادامه »