بلوئر هوادهی و کاربرد آن چیست ؟

بلوئر هوادهی و کاربرد آن بلوئر هوادهی و کاربرد آن -در این مقاله به شرح کامل این مطالب خواهیم پرداخت . در واژه بلوئر به معنای دمنده می باشد. برای انتقال هوا و فشرده کردن آن مناسب می باشد و در صورت ساخت بصورت ویژه برای انواع دیگر گازها نیز استفاده می شود. هر دستگاه …

بلوئر هوادهی و کاربرد آن چیست ؟ ادامه »