شرکت آب پاک

"<brچربی گیر طراحی شده پروژه چمستان

چربی گیر DAF

چربی گیر DAF فاضلاب (Dissolved Air Flotation) به عملیات حذف آلاینده ها و ذرات کلوئیدی با تزریق هوای فشرده به پساب گفته می شود.

در اثر این عمل، حباب های ریز آزاد به ذرات کلوئیدی معلق در فاضلاب چسبیده. باعث شناوری ذرات در سطح می گردند. که در آنجا توسط اسکیمر جمع آوری و به یک مخزن نگهداری لجن تخلیه می گردند.

کاربرد چربی گیر 

  • تصفیه فاضلاب لبنی، مواد شوینده و صنایع غذایی
  • تصفیه پساب خودروسازی، نفت و گاز
  • تصفیه فاضلاب نساجی
  • و تمامی صنایعی که روغن و چربی را در فاضلاب خود دارند.

چربی گیر پکیج فاضلاب 

چربی گیر در واقع شناورسازی به کمک هوای فشرده یکی از پروسه های مهم تصفیه فاضلاب های صنعتی ، پساب و تصفیه آب می باشد.

با استفاده از این روش در تصفیه آب و فاضلاب می توان با حذف انواع آلاینده های معلق از آن مانند روغن، گریس، چربی و ذرات کلوئیدی تاثیر زیادی بر میزان زلال سازی آب ایجاد نمود.

در فرآیند طراحی دستگاه چربی گیری چند گام مهم برای حذف روغن و ذرات کلوئیدی معلق در آب در نظر گرفته می شود. که عبارتند از :

  • هوای فشرده به مخزن و محل ذخیره فاضلاب و آب وارد می شود. و باعث ایجاد حباب در سیال می شوند.
  • حباب های حاصل در مایع به ذرات کلوئیدی می چسبد. و به بالاترین سطح از مایع انتقال پیدا می کنند.
  • بعد از انتقال ذرات روغنی و کلوئیدی به سطح آب، با کمک اسکیمرها جمع آوری می گردند.

 افزایش راندمان و کارایی سیستم چربی گیر

جهت افزایش راندمان و کارایی سیستم چربی گیر، بهتر است، با توجه به نوع سیال و ذرات معلق در آن از مواد منعقد کننده استفاده گردد.

برای اینکار کافیست به پساب ورودی مواد منعقدکننده و پلیمری اضافه شود تا ذرات بی بار شوند.

بدین منظور از لوله های مارپیچی استفاده می گردد. از یک طرف مواد منعقد کننده در بخش های مختلف تزریق می گردد. از طرف دیگر مخلوط هوا با مایع تحت فشار جهت اختلاط بهتر به داخل این لوله ها تزریق می گردد.

در این سیستم مقداری از آب تمیز و شفاف به لوله های فلوکولاتور وارد می شود. بخشی از آن نیز مستقیما به واحد شناورسازی منتقل می گردد.

آب اضافه تصفیه نیز از سیستم DAF خارج می گردد.

زلال بودن آب خروجی از واحد DAF یکی از معیارهای کارکرد مناسب این سیستم می باشد.

در بعضی موارد تانک های انعقاد و لخته سازی به جای لوله های فلوکولاتور مورد استفاده قرار می گیرند.

در این حالت مواد منعقد کننده در یک فاصله زمانی حدود ۵ دقیقه با پساب در تانک انعقاد مخلوط می گردد. سپس به داخل DAF تزریق می شود.

این فرایند هنگامی که پساب ورودی خنثی نمی باشد. و زمان کافی جهت خنثی سازی وجود دارد. و از طرفی به راحتی توسط کاربر قابل کنترل می باشد، نسبت به فلوکولاتورهای لوله ای برتری دارد.