شرکت آب پاک

<yoastmark class=


سپتیک تانک

سپتیک تانک (septic tank)  محیطی که درآن باکتری های بی هوازی وجود دارند. و این باکتری ها در حال تجزیه مواد آلی مثل فضولات، لجن ها و… می باشند.

یک واحد پیش تصفیه است که باعث کاهش بار آلودگی فاضلاب به میزان 30-25 درصد می شود.

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است.

مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

یک واحد پیش تصفیه است که باعث کاهش بار آلودگی فاضلاب به میزان 30-25 درصد می شود.

ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی انسانی است.

مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرآیندهایی از قبیل ته نشینی، شناورسازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

کاربرد سپتیک تانک

برای حل معضل یکجا نشینی، برخی از اصناف مثل هتل ها و آشپزخانه ها و مجتمع های مسکونی و… مجبور شدند که از سپتیک در سیستم تخلیه فاضلاب خود استفاده کنند.

استفاده از سپتیک منجر می شود که حتی ما نیاز به رسوب زدایی و تراش چاه فاضلاب نداشته باشیم، چرا که هیچ ماده جامدی در این صورت وارد چاه فاضلاب نمی شود.

پس بهتر است بجای هزینه برای رسوب زدایی چاه فاضلاب از سپتیک فاضلاب استفاده کنیم.

"</p

کار اصلی سپتیک تانک این است که درصد خلوص فاضلاب خانگی را به سطح فاضلاب شهری برساند.

در نهایت در محیط هایی که از چاه جذبی استفاده می کنند. باعث بسته نشدن چشمه های خاک و مانع از ورود مواد زائد به آب های زیر زمینی می شود.

در موارد دیگر نیز باعث راحت تر تصفیه شدن فاضلاب شهری و کمک به محیط زیست می گردد.

بدنه اصلی مخزن سپتیک می‌تواند از جنس فایبرگلاس، بتنی و پلی اتیلن و حتی سنگی ساخته شود.

"</p