شرکت آب پاک

فرایند حذف مواد آلاینده از فاضلاب را تصفیه فاضلاب می گویند. این فاضلاب می تواند یک فاضلاب بهداشتی خانگی یا فاضلاب صنعتی باشد.

به منظور انجام تصفیه فاضلاب از روش های مختلف فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیکی استفاده می شود که به آنها فرآیندهای تصفیه فاضلاب گفته می شود.

به کمک این فرآیندها مواد آلاینده موجود در فاضلاب به ترکیبات بی خطر یا کم خطر برای محیط زیست تبدیل می شود. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌ جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود که نیازمند تصفیه و تثبیت پیش از دفع به محیط زیست می باشد.

روش های مختلف تصفیه فاضلاب طبق دسته بندی زیر می باشد. 

با کلیک روی هر گزینه می توانید اطلاعات بیشتری درباره روش مدنظر مطالعه کنید.

 

تصفیه فاضلاب به روش هوازی یک فرآیند بیولوژیکی است که از اکسیژن برای تجزیه آلاینده‌های آلی و سایر آلاینده‌ها مانند نیتروژن و فسفر استفاده می‌کند. اکسیژن به طور مداوم توسط یک دستگاه هوادهی مکانیکی مانند دمنده هوا (بلوئر هوادهی) یا کمپرسور در فاضلاب تزریق و توسط دیفیوزرها منتشر می شود.

 • USBF
 • CAAS
 • FBPR
 • IFAS
 • SBR
 • EBPR
 • Blower Aeration
 • MBR
 • هوادهی ممتد EA

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی به فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن توسط میکرو ارگانیسم‌ها انجام می‌گردد، گفته می شود. باکتری‌هایی که در این روش فعالیت می‌کنند اغلب در سه مرحله باعث تجزیه مواد آلی می‌شوند. 

 • پکینگ مدیا 
 • EGSB 
 • UABR
 • UAFB 
 • UASB
 • سپتیک تانک پلی اتیلنی 
 • سپتیک تانک بتنی 
 • صفحات لاملا 

سیستم های غشایی تصفیه فاضلاب یکی از روش‌های پیشرفته تصفیه فاضلاب می باشد که در سال‌های اخیر در جهان مورد توجه قرار گرفته است. بیوراکتورهای غشایی به‌طور کلی سیستم‌هایی هستند که در آن‌ها تصفیه بیولوژیکی با فیلتراسیون غشایی ترکیب شده است. در این سیستم‌ها فیلتراسیون غشایی جایگزین فرآیندهای ته‌نشینی فیلتراسیون و گندزدایی در روش‌های مرسوم تصفیه فاضلاب شده است. این سیستم‌ها به‌طور گسترده آزمایش شده‌اند و در حذف آلاینده‌های آلی و معدنی به‌طور کامل مؤثر بوده‌اند. 

 • MBR
 • Ultrafitration
 • Blower Aeration

حذف مواد آلاینده از فاضلاب به کمک روش های بسیار متنوعی به انجام می رسد.

بر این اساس روش های تصفیه فاضلاب را به سه دسته اصلی تقسیم بندی می شوند:

۱- روش های فیزیکی

۲- روش های شیمیایی

۳- روش های اکسیداسیون

 • پکیج تزریق پلی الکترولیت 
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی 
 • پکیج تزریق آهک 
 • نانو فیلتراسیون NF 
 • سختی گیر رزینی 
 • سختی گیر اولتراسونیک 
 • سختی گیر مغناطیسی 
 • ضدعفونی آب با UV 
 • الکترودیالیز EDI
 • پکیج کلرزنی 
 • کلرزن گازی 
 • کپسول گاز کلر 
 • ازن ژنراتور O3 
 • پکیج الکترولیز (هیپوکلریناتور)
 • پکیج کلرزن مایع 

تصفیه فاضلاب به روش هوازی یک فرآیند بیولوژیکی است که از اکسیژن برای تجزیه آلاینده‌های آلی و سایر آلاینده‌ها مانند نیتروژن و فسفر استفاده می‌کند. اکسیژن به طور مداوم توسط یک دستگاه هوادهی مکانیکی مانند دمنده هوا (بلوئر هوادهی) یا کمپرسور در فاضلاب تزریق و توسط دیفیوزرها منتشر می شود.

 • USBF
 • CAAS
 • FBPR
 • IFAS
 • SBR
 • EBPR
 • Blower Aeration
 • MBR
 • هوادهی ممتد EA

تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی به فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی که در غیاب اکسیژن توسط میکرو ارگانیسم‌ها انجام می‌گردد، گفته می شود. باکتری‌هایی که در این روش فعالیت می‌کنند اغلب در سه مرحله باعث تجزیه مواد آلی می‌شوند. 

 • پکینگ مدیا 
 • EGSB 
 • UABR
 • UAFB 
 • UASB
 • سپتیک تانک پلی اتیلنی 
 • سپتیک تانک بتنی 
 • صفحات لاملا 

سیستم های غشایی تصفیه فاضلاب یکی از روش‌های پیشرفته تصفیه فاضلاب می باشد که در سال‌های اخیر در جهان مورد توجه قرار گرفته است. بیوراکتورهای غشایی به‌طور کلی سیستم‌هایی هستند که در آن‌ها تصفیه بیولوژیکی با فیلتراسیون غشایی ترکیب شده است. در این سیستم‌ها فیلتراسیون غشایی جایگزین فرآیندهای ته‌نشینی فیلتراسیون و گندزدایی در روش‌های مرسوم تصفیه فاضلاب شده است. این سیستم‌ها به‌طور گسترده آزمایش شده‌اند و در حذف آلاینده‌های آلی و معدنی به‌طور کامل مؤثر بوده‌اند. 

 • MBR
 • Ultrafitration
 • Blower Aeration
 • پکیج تزریق پلی الکترولیت 
 • پکیج تزریق مواد شیمیایی 
 • پکیج تزریق آهک 
 • نانو فیلتراسیون NF 
 • سختی گیر رزینی 
 • سختی گیر اولتراسونیک 
 • سختی گیر مغناطیسی 
 • ضدعفونی آب با UV 
 • الکترودیالیز EDI
 • پکیج کلرزنی 
 • کلرزن گازی 
 • کپسول گاز کلر 
 • ازن ژنراتور O3 
 • پکیج الکترولیز (هیپوکلریناتور)
 • پکیج کلرزن مایع